žurnalas nuoširdumo
pasiilgusioms moterims
apie kūną, sielą ir dvasią –
gyvenimą!

}

Mūsų istorija

Žurnalas „Tapati“ leidžiamas nuo 2004 metų kaip nepriklausomas moterų žurnalas,. Leidybos pradžioje jį rėmė Vokietijos žurnalas „Lydia“, įvairios kriščioniškos organizacijos ir fiziniai asmenys. Šiuo metu mus remia Lietuvos radijo, televizijos ir spaudos rėmimo fondas ir Katalikų šalpos fondas, bet didžiausi mūsų rėmėjai yra prenumeratoriai, kuriems esame labai dėkingi.

Mūsų vertybės

Mūsų tikslas yra žadinti tikro grožio, tiesos ir amžino gyvenimo ilgesį bei viltį kasdienybėje. Mes tikime, kad Lietuvos moteris gli būti visapusiškai graži, todėl ryžomės leistis žurnalą, kuris kalbėtų apie paprastą moterį, gyvenančią nepaprastą gyvenimą.

T A P A T I :

Tu turi daugiau, nei gali suvokti,
Aukoji save kasdien,
Puoselėji grožį,
Atspindi savo Kūrėją,
Tiki Dievo pagalba,
Ieškai tiesios ir prasmės.

Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi.
Laikas gimti ir laikas mirti;
laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta.
Laikas žudyti ir laikas gydyti;
laikas griauti ir laikas statyti.
Laikas verkti ir laikas juoktis;
laikas gedėti ir laikas šokti.

Iš Mokytojo knygos

Žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistai,
VIS DĖLTO MYLĖK JUOS.
Jei darai gera, žmonės tau prikiš egoistinius ar slaptus motyvus,
VIS DĖLTO DARYK GERA.
Jei tau sekasi, įsigysi netikrų draugų ir tikrų priešų,
VIS DĖLTO TEGU TAU SEKASI.
Geri tavo darbai rytoj bus užmiršti,
VIS DĖLTO DARYK GERUS DARBUS.
Sąžiningumas ir atvirumas daro tave pažeidžiamu,
VIS DĖLTO BŪK SĄŽININGAS IR ATVIRAS.
Ką ilgus metus kūrei, gali būti sunaikinta per vieną dieną,
VIS DĖLTO KURK TOLIAU!
Tavo pagalba tikrai reikalinga, bet žmonės gali tave persekioti, kad jiems padedi,
VIS DĖLTO PADĖK!
Atiduok pasauliui, ką turi geriausia, ir vis tiek bus negana,
VIS DĖLTO ATIDUOK PASAULIUI, KĄ TURI GERIAUSIA.
GALŲ GALE TAI TARP TAVĘS IR DIEVO
Ir niekad tai nebuvo tarp tavęs ir jų.

Motina Teresė

Kaip duona yra gyvenimo pagrindas, svarbiausias mūsų kūno maistas, taip dėkingumas yra mūsų dvasios maistas.

Priscilla Wayne

Jei teisi žmones,
nelieka laiko juos mylėti.

Motina Teresė

Nebijok, aš su tavim

„Man tai yra gyvenimo, ne mirties vieta, – dalijasi mintimis Lina Jakelė, jau trečius metus dirbanti Petrašiūnų slaugos ligoninėje. – Esu savo vietoje. Čia patiriu gyvenimo trapumą, galiu prisiliesti prie Dievo slėpinių, palydėti žmogų gimti gyvenimui.“ Petrašiūnų...

Jei ne tas nelemtas tvarkos ilgesys…

Jeigu dabar palygintumėte mano ir mano tėvų namus, neabejoju, kad pagalvotumėte, jog mane įsivaikino. Ir ne šiaip įsivaikino, o anksčiausiai jau sulaukusią paauglystės. Tuose namuose, kuriuose gyvenau gerus dvidešimt penkerius metus, tvarka – kaip kareivinėse, o...

Kaip atrodo ištikimybė Dievo laikysenai

Ausiai neįprastą, bet širdžiai labai priimtiną pasakymą„ištikimas Dievo laikysenai žmogaus atžvilgiu“ išgirdau iš Elvyros Kučinskaitės. Išgirdau ir „užkibau“. Juk tai daugiau nei teologija ar visi kiti religiniai mokslai kartu sudėjus. Pokalbio metu ji taip apibūdino...