Šventvagė

Šventvagė

Mano berniukai pareina iš tvarto.Padedu duoną. Jie geraširdiškai, bet be gailesčio erzina vienas kitą ir broliškai kivirčijasi. Išmaišau apelsinų sultis, toliau kvėpuoju, prašau, kad jie maloniai elgtųsi. Juk atnešiau grožį vidun: kam dabar daužyti vazas?...
Kalbėti su tikėjimu, o ne su baime

Kalbėti su tikėjimu, o ne su baime

Dievo Žodis mus moko tvirtai laikytis tikėjimo Jėzumi Kristumi (žr. Žyd 4, 14), o tai reiškia, jog, kad ir kaip jaustumės, kad ir kokia būtų gyvenimo situacija, turime kalbėti su tikėjimu, o ne su baime.Tai nereiškia, jog reikėtų neigti savo padėtį, veikiau neturėtume...
Gyvenimo vidurys kaip dvasinė užduotis

Gyvenimo vidurys kaip dvasinė užduotis

Kai keturiasdešimtmetis vyras darbe susiduria su problemomis ar kai keturiasdešimties-penkiasdešimties metų sutuoktinių porą užklumpa krizė, tada daugelis užsimena apie tipišką vidurio amžiaus krizę. Mūsų visuomenėje dažnai pastebime, kaip daugelis keturiasdešimties-penkiasdešimties metų žmonių staiga praranda ankstesnį pasitikėjimą savimi.

Kur Dievas, kai skauda?

Kur Dievas, kai skauda?

Skausmas ir kančia mus sukrečia. Apėmus skausmui dėl ligos ar netekties mes neišvengiamai pradedame klausti Kodėl? Už ką? Nepagydoma liga suserga vaikas, sudūžta lėktuvas. Kodėl tai turėjo įvykti?

Instinktyviai mūsų žvilgsnis nukrypsta į Dievą. Ar Dievas negalėjo, o gal nenorėjo užkirsti tam kelio? Net ir žmonės, kurių kasdienybėje Dievui nėra vietos, pradeda klausti: „Kaip galėjo mylintis Dievas tai leisti?“ Krikščionys pasijunta Dievo, kuriuo pasitikėjo, apleisti ir išduoti.

Visas tūkstantis dovanų (ištrauka)

Visas tūkstantis dovanų (ištrauka)

Iš tiesų, kai palaidoji vaiką arba kai kas rytą atsikėlęs gyveni tik puse širdies, kyla begarsis klausimas. Niekas jo negirdi. Ar Dievas gali būti geras? Dievas, kuris maloningai teikia geras dovanas, kai tuo tarpu ilgomis naktimis lovelė guli tuščia, o į karstą braunasi vabalai? Kur Dievas iš tiesų? Kaip Jis gali būti geras, kai miršta kūdikiai, subyra santuokos, o sudužusios svajonės nubloškiamos kaip dulkės pavėjui? Kur malonė, kai graužia vėžys, gelia vienatvė, o bevardės kertelės mumyse tyliai numiršta, be priežasties sudūžta ir suyra? Kur slepiasi Viešpaties džiaugsmas, džiaugsmas Dievo, kuris pripildo žemę gėrybių, ir kaip gyventi pilnatvėje, kai gyvenimas sklidinas skausmo? Kaip man pabusti džiaugsmui, malonei, grožiui ir pro kraštus besiveržiančiam gyvenimui, kai privalau išlikti nejautri praradimams, žlugusioms svajonėms ir viskam, kas sukuria manyje tuštumą?

Būti autentiška

Būti autentiška

Prieš pradėdama savo tyrimą, visada maniau, kad žmonės būna arba autentiški, arba neautentiški. Autentiškumas man reiškė savybę, kurią arba …

Pin It on Pinterest